Uit de brand?

brandHet team is momenteel niet bereikbaar’, vertelde de leidinggevende Alysha’ ze hebben brandoefening’. ‘Brandoefening in het huis van Marc?’ Ze knikte bevestigend. ‘En waar is Marc?’Hij was er niet, de oefening was bedoeld voor de medewerkers.  

Mijn verbazing groeide, het team is er zelden en Marc is de enige bewoner in dit huis. Je zou dan denken dat juist hij bij een brandoefening aanwezig moet zijn!
De andere cliënten die bij hem woonden, zijn naar andere locaties overgeplaatst. Ze leverden een gevaar voor Marc op i.v.m. hun agressieve gedrag. Maar voor Marc kwam geen voorstel voor een nieuwe woonlocatie. De slaapdienst was ook meteen maar afgeschaft. Dit was te duur geworden voor één cliënt.
Enige tijd geleden stond een artikel in de krant naar aanleiding van een brandje, dat het met de brandveiligheid in zorginstellingen nogal te wensen overliet. Bij 30 procent van de zorginstellingen was de bouwkundige brandveiligheid zo slecht dat rook en vuur zich snel zouden kunnen verspreiden. ‘Zou men dan ook bij dit huis hebben gekeken?’ schoot onmiddellijk door mijn hoofd.
Vanaf het moment dat Marc in dit huis woont, zagen  wij  al dat door een interne verbouwing van de woning de plattegrond met vluchtroute, die in de gang hing, niet meer juist was.
Diverse kamerdeuren bestaan niet meer of zijn dicht gemetseld. De trap zit niet goed vast en loopt langs de keuken. De deur in de keuken naar de gang is ook weg.  Bij een brandje in de keuken zou de trap een soort trekgat worden. Daarmee wordt een vluchtweg naar beneden al uitgesloten.
De verantwoordelijke persoon zegde ons toe dat er naar gekeken zou worden. ‘De plattegrond zou direct aangepast worden en over de trap zou nog nagedacht worden’, aldus de brief die wij ontvingen.
Vele rappels en jaren later: de situatie blijft onveranderd.
Er gaat ook niets meer gebeuren, daar het pand op de nominatie staat om afgebroken te worden. Wat wel blijft is dat Marc nog steeds alleen in deze woning woont. Hij heeft het niveau van een peuter.

Wanneer er brand zou uitbreken zouden er  drie keuze mogelijkheden zijn om aan de brand te kunnen ontkomen.
1. Er is een weg die via vijf deuren naar een plat dak gaat. De nood trap ontbreekt, dus dan moet er gesprongen worden.
2. Uit het raam springen is  een optie.
3.  Gewoon blijven zitten en je onder het bed verstoppen eveneens.
Het laatste is het meest voor de hand liggende vooruitzicht, daar Marc eerder naar het vuur toe zal gaan, dan er van weg te lopen. Hij vindt vuur prachtig. De medewerkers hebben we hiervoor gewaarschuwd.
Omdat er geen nieuwe cliënten meer in deze woning komen, blijven we ook aandringen op een slaapdienst. Dit verzoek wordt twee jaar later gehonoreerd.

Enkele weken geleden krijgt Marc  ’s nachts trek. De leiding slaapt. Hij gaat naar de keuken, kijkt in de koelkast en gaat op zoek naar eten en vindt worstjes. Die nacht is er niemand die hem helpt. En onder de noemer, wat de leiding kan, kan ik ook, gaat hij aan de slag.
De pan wordt gevuld met veel boter, want vet is lekker en spettert zo leuk. De vuren gaan hoog op. Dan gaan de worstjes, inclusief de plastic verpakking,  de pan in.
Niet veel later smelt het plastic en er ontstaat een sterke rookontwikkeling. Het vuur danst rond de pan. Marc vindt het prachtig, hij kan alleen koken!
Hij waarschuwt niemand en blijft bij het vuur en in de inmiddels verstikkende rook staan, kucht wat, wrijft in zijn ogen en prikt met zijn vork in de worstjes.
Het brandalarm gaat af waardoor de slaapdienst wakker wordt. Binnen enkele minuten arriveert de brandweer en is iedereen in de weer, behalve Marc. Hij kijkt toe. Hij kan toch heel goed alleen koken en heeft daar niemand bij nodig.
Later blijkt dat dit niet het enige incident is. Het is ook nu weer goed gegaan.

Uit de brand! Of komt er een moment…?

 

Geef een reactie