‘Niemand wordt met probleemgedrag geboren’

niemand wordt met probleemgedrag geborenMarit is moeder van vijf kinderen. De oudste, geadopteerde, kinderen bleken verstandelijk beperkt te zijn. Later werd  ook gehechtheidsproblematiek vastgesteld. Ze ervaarde dat haar kinderen op hun gedrag beoordeeld werden zonder dat gekeken werd naar de achterliggende reden. ‘Met probleemgedrag word je niet geboren. De meeste kinderen worden zo gemaakt omdat ze afhankelijk zijn van hun omgeving’, stelt Marit. ‘Samenwerken met zorgverleners is noodzakelijk om onze kinderen een gelukkig en stabiel leven te kunnen blijven bieden.’

De oudste kinderen bleken na onderzoek in Nederland gemiddeld twee jaar ouder te zijn dan gedacht. Ze waren echte straatkinderen en hadden leren overleven. Haar zoon ging naar een kleine basisschool. Haar dochter ging naar een peuterspeelzaal. Wanneer de kinderen thuis waren, waren ook de ouders thuis. Intuïtief kozen zij voor een duidelijke en vrij strakke opvoedingsstijl. De kinderen reageerden hier goed op. Na verloop van  jaren leerden alle kinderen zich veilig te hechten.  Marit voelde echter dat er iets niet klopte in het gedrag van haar kinderen. Zij schakelde  daarom hulpverlening in. Haar gevoel bleek  juist. Het advies bestond uit het aanbieden van therapieën om trauma’s te verwerken en overplaatsing naar aangepast onderwijs. Ook dit werd een zoektocht, waarbij overschatting van de kinderen een rode draad bleek. Uiteindelijk werden ze aangemeld bij het speciaal onderwijs. Lees meer..

Taboe in zorg en onderwijs?

MP900385196Ik hoor veel verhalen van kinderen en volwassenen met een beperking die vastlopen. Ze worden niet begrepen en ze begrijpen ‘ons gewone mensen’ niet. Toch mag je niet zeggen dat onderwijzers en zorgpersoneel te weinig doen om de communicatie te vergemakkelijken want dan doe je de goeden tekort. Voor mij is het meer van ‘wie de schoen past trekke hem aan’. Als jij een goede onderwijzer of zorgverlener bent, raakt het je niet en als je geen goede bent, zou je er een keer op moeten worden aangesproken op een doordringende manier. Geen optie meer maar verplichting! Met als consequentie dat je een andere baan kunt gaan zoeken wanneer je er geen of te weinig moeite voor doet om je communicatieve vaardigheden te verbeteren. Lees meer..

Geldstromen

MP900385196Ik blijf me erover verbazen hoe geldstromen lopen bij grote zorgorganisaties.
Op de werkvloer wordt voortdurend gezegd dat dingen niet kunnen vanwege bezuinigingen. Te weinig geld om fatsoenlijke maaltijden te koken, te weinig tijd over voor zorgtaken, werken met invalkrachten omdat het ziekteverzuim hoog is, geen tijd om een veilige woon- en werksfeer te creëren. En tegelijkertijd ziet iedereen grote feesten die worden georganiseerd, nieuwe managers in de toplaag die worden aangetrokken, dure adviesbureaus die de organisatie komen doorlichten, nieuwbouwprojecten, verbouwingen en meer van die dingen. Lees meer..

Hoe plan ik een overleg

hertenJaarlijks vinden er overleggen plaats binnen onze zorginstelling over de cliënten. Hiervoor worden ook de ouders en/of de wettelijke vertegenwoordiger uitgenodigd.
Deze keer is de bespreking van een begeleidingsplan aan de orde. Ik bel Maria, de moeder van Adam.

Het is maandagmorgen kwart over 9.
‘Met Maria’. ‘Dag Maria, je spreekt met John, de begeleider van Adam’.
‘Oh, hallo John, is er iets aan de hand. Je belt wel erg vroeg?’ Haar verbazing begrijp ik, omdat we met Maria een vaste bel avond hebben afgesproken als er wat overlegd moet worden.‘Neen hoor, hoewel eigenlijk wel’. ‘Vertel, wat is er aan de hand’, vraagt Maria. ‘Zoals je weet hebben we binnenkort we de jaarlijkse bespreking over Adam’.
‘Prima, stuur mij het begeleidingsplan dan maar toe, zodat ik het vast kan doorlezen’, reageerde Maria snel ‘ik moet nu verder met mijn werk’. Straks komen de kinderen thuis en dan kan ik niets meer doen.’
‘Dat kan niet’, zei ik.
‘Waarom niet, dat gebeurt toch ieder jaar zo?’.
‘Morgen is de bespreking al. Dat weet je toch?’ ‘Vandaar nog even mijn telefoontje of je morgen om 9 uur er bij kunt zijn. We hoorden namelijk niets meer van je’. Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn.
‘Om 9 uur? Morgen?’ Maria was duidelijk verrast. Lees meer..