Misbruik of gewoon verliefd?

vlinderOnze dochter staat onverwacht voor onze deur. ‘Er was een ‘drama’ gebeurd’ . Een bewoner was beschuldigd van seksueel misbruik en als een lopend vuurtje had het nieuws zich verspreid over de zorginstelling waar ze woont. Op mijn vraag wat hij dan gedaan had, vertelde ze dat hij met een vriendinnetje in de bosjes gelegen had.

Als onze dochter weer naar haar huis is, beginnen mijn hersens op volle toeren te draaien: Beschuldigd van seksueel misbruik! En dat alleen voor het liggen in de bosjes! Dat is niet niks. Ik besluit haar verhaal te checken bij haar begeleider. Dat levert weinig duidelijkheid op in verband met de privacy, maar uit het verhaal maak ik wel op dat een bewoner een meisje leuk vindt en zij zijn aandacht beantwoord heeft. Soms lopen ze hand in hand en geven elkaar af en toe kusjes. En zo komt van het een het andere. Ware het niet dat na twee weken  deze bewoner een ander meisje leuk vindt.  Het eerste meisje is uiteraard teleurgesteld, begrijpt zijn reactie niet en omdat de begeleiders er niet nauw bij betrokken waren, is er niemand die haar goed kan opvangen. Wel ziet een begeleider dat haar gedrag veranderd is en besluit met haar te gaan praten. Het meisje reageert aanvankelijk wat terughoudend. Pas een dag later vertelt zij dat de jongen dingen met haar gedaan heeft. De begeleider haalt er een collega bij en samen komen ze tot de conclusie: hun cliënte was misbruikt.

Vervolgens schakelen zij de arts en de psycholoog in en vrij snel wordt het een gedeelde conclusie: hier is sprake van misbruik. Men besluit om melding te doen bij het meldpunt seksueel misbruik. Helaas verzuimt men  om  het verhaal te horen van de andere cliënt. En al hadden ze dat gedaan, hij zou het niet eens begrepen hebben waarom men zich zo druk maakt. Hij vindt nu een ander meisje aardiger en daar loopt hij nu hand in hand mee en ze geven elkaar soms een kusje. Dat doe je als je verliefd bent en dat zie je toch ook op tv bij GTST dat dat zo hoort.
Daar er aangifte is gedaan is deze bewoner  van een ‘verliefde jongeman’ ineens een ‘vermeende dader’ geworden.
Zijn ouders worden  na enkele dagen geïnformeerd over de beschuldiging.  Hun wereld ligt van de ene op de andere minuut volledig overhoop. Overhoop door ongeloof, omdat ze nauwelijks kunnen geloven dat hun zoon ‘een dader’ is.
Deze casus is een fictief voorbeeld, maar wel op waarheid gebaseerd.

Het internet raadpleeg ik regelmatig, en dus ook over dit onderwerp. En in het kort komt het hierop neer  dat- uit het Samsonrapport-  ‘Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact van (jong) volwassenen met kinderen jonger dan 18 jaar. Deze lichamelijke contacten zijn tegen de zin van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen het kind of weten door hun overwicht te bereiken dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele toenaderingen. Voor het onderzoek naar seksueel misbruik van jeugdigen die op gezag van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst, wordt hier onder tevens begrepen seksueel misbruik van groepsgenoten waartegen de volwassene uit hoofde van zijn functie bescherming had moeten bieden’. (einde citaat)

Uit  onderzoeken is ook gebleken dat naar schatting 60/70 % van de mensen met een verstandelijke beperking te maken hebben of hebben gehad met vormen van misbruik. Ook is bekend dat ongeveer 40% de mannen met een verstandelijke beperking onterecht beschuldigd blijken te zijn. Cijfers om even bij stil te staan en jezelf vragen te stellen. Hoe is dit mogelijk? Wat is de reden? Zijn we wel voldoende bekend met de materie? Kunnen we wel een goede diagnoses stellen?

Toen wij besloten de zorg voor onze dochter over te dragen , hebben wij bij de intake en later via de zorgplannen kenbaar gemaakt dat ook het onderwerp relaties, deskundige begeleiding vraagt.  Daar is gevolg aan gegeven en wanneer onze dochter iemand leuk vindt, wordt ze hierin begeleid. Ook hebben haar begeleiders een extra training gekregen, omdat er soms nog wel sprake was van handelingsverlegenheid.
Dat het anders kan lopen, weten wij ook.
Ik kan gewoon niet begrijpen waarom mensen die aan de zorg toevertrouwd zijn, wel persoonlijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor zijn of haar daden.
Wat ik evenmin begrijp is dat wanneer zoveel mannen en vrouwen bij elkaar wonen, en relaties eenvoudig kunnen ontstaan, er op deze wijze ook gereageerd kan worden en het onderwerp relaties nog zo’n taboe is.
Verliefd zijn, een vriendje of vriendinnetje hebben, is toch niet gelijk aan misbruik?
Verliefd zijn betekent toch het begeleiden van je cliënt; hem/ haar helpen zijn grenzen te leren bewaken; te beschermen; te leren omgaan met de normen en waarden en vooral ervoor zorgen dat hij of zij gelukkig blijft met of zonder vriendje of vriendinnetje.

Seksueel misbruik of gewoon een beetje verliefd?
Wat zal het zijn?


Enkele verwijzingen
:

Beperkt weerbaar
Omringd door zorg en toch niet veilig
Grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een verstandelijke beperking
Werken met het vlaggensysteem
Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

 

 

Geef een reactie