Geldstromen

MP900385196Ik blijf me erover verbazen hoe geldstromen lopen bij grote zorgorganisaties.
Op de werkvloer wordt voortdurend gezegd dat dingen niet kunnen vanwege bezuinigingen. Te weinig geld om fatsoenlijke maaltijden te koken, te weinig tijd over voor zorgtaken, werken met invalkrachten omdat het ziekteverzuim hoog is, geen tijd om een veilige woon- en werksfeer te creëren. En tegelijkertijd ziet iedereen grote feesten die worden georganiseerd, nieuwe managers in de toplaag die worden aangetrokken, dure adviesbureaus die de organisatie komen doorlichten, nieuwbouwprojecten, verbouwingen en meer van die dingen.

Ik ga nog steeds uit van de goeder trouw van iedereen die in de zorg werkt, op misschien een paar uitzonderingen na. De meeste mensen in de zorg werken er niet in eerste instantie voor het geld, maar omdat ze voldoening halen uit het werk zelf.
Maar er is een omslag nodig. Kwaliteit van zorg is nu een voortdurend onderwerp van gesprek maar eigenlijk is dat al ruim tien jaar zo en de vraag is of de cliënt er al wat mee opgeschoten is.
De zorg is verzakelijkt, geformaliseerd, geprotocolleerd, er zijn dwingende richtlijnen en er is een enorme berg verplichte scholing en al die tijd is er niet geïnvesteerd in mensen en in het professioneel en met de menselijke maat leveren van zorg aan mensen die hulp nodig hebben.

Ik hoop dat de WMO/AWBZ discussie oplevert dat mensen die zorg nodig hebben en hun familie meer betrokken worden bij wat er nodig is, meer keus krijgen en meer inzicht krijgen in waar hun geld aan besteed wordt.

 EigenWijs

Geef een reactie